Ann-Sofie Selin

Ann-Sofie Selin

Jag har arbetat som speciallärare i 30 år i grundskolan och därefter under drygt två år i gymnasiet. Under vägen disputerade jag i pedagogisk psykologi. Min avhandling handlar om skrivandets mekanik. Mina studier har hjälpt med att analysera data från kartläggningar av inlärningssvårigheter.

Jag är också utbildad ergoterapeut och har arbetat som pedagogisk handledare på förskola till lärarnivå.

Plock ur mitt professionella liv:

  • Speciallärare, kartläggningar och test för studentexamen, Katedralskolan i Åbo 2020−2023
  • Klasslärare och speciallärare, handledaruppdrag, Åbo 1989−2021
  • Chef för dagvård och skola, Kyrkslätt 
  • Uppdrag för Lärcentrum (Folkhälsan & Åbo stad), Åboland
  • Ergoterapeut, rehabiliteringsuppdrag och undervisning, Helsingfors och Åbo 1975−1990
  • Doktorsavhandling 2003, Åbo Akademi
  • Föreläsningar, presentationer, workshops och 
  • Volontärarbete för litterasitet i Finland, Norden, Europa och globalt, 1995−
Sprid informationen
No tags for this post.