Browsed by
Etikett: stöd

Test och mätningar

Test och mätningar

Jag genomför mätningar och analys av läsning, skrivning och inlärning från lågstadieåldern. Och test och utlåtanden för studerande i gymnasiet och andra stadiet. Prisgaffeln för test och utlåtanden är 250−600€ för privatpersoner. Om  ersättning för återkommande handledning kommer vi överens. Jag arbetar främst i Åboland och sydvästra Finland, men enligt överenskommelse också i språköarna och i Nyland. Ta kontakt via KONTAKTFORMULÄRET för mera information!

reflektioner

reflektioner

Vår förskola och vår grundskola fungerar tillfredsställande. Lärarna är utbildade att beakta elevernas behov i undervisningen. Trots allt kan det finnas behov av ytterligare utredningar för att stöda inlärningen. Du kanske har ett barn eller en bekant eller är själv i behov av att reda ut varför det känns svårt att läsa eller krångligt att lära sig, då det ser ut att gå så mycket bättre för andra.  Kanske jag kunde hjälpa. 

meningsfullt

meningsfullt

Jag upplever mitt arbete meningsfullt och roligt. All den erfarenhet och teoretisk och praktisk kunskap jag samlat på mig ska användas för den som har behov av det.  Bekanta dig med mina sidor och ta kontakt!