specialläraren i gymnasiet

specialläraren i gymnasiet

Jag föreslår att du lägger upp arbetet enligt följande

Börja med att kartlägga samtliga studerande vid början av gymnasiet. Börja med läsförståelse och rättskrivning.  Mata in resultaten i en programmerad exceltabell. Låt tabellen arbeta. Sortera studerandena enligt resultatet. Då du analyserar beaktar du både detaljerna, tidsanvändningen och poängsumman relaterad till det förväntade. Inbjud gymnasisterna att delge eventuella utlåtanden och särskilda behov och utmaningar de har med sig från högstadiet. Plocka ut dem vars resultat gör dig fundersam. En tumregel är att reagera på samtliga resultat som är på eller under -1s eller stanine 3 (på en niogradig skala). Och lägg till de som tagit kontakt. Skicka en inbjudan till dem för respons på mätningarna. Räkna med att träffa en tredjedel av årskursen.

Gymnasisten ska få stöd för inlärning genom insikt och handledning, lärarna ska veta om utmaningar som ska beaktas och vid behov ska test för studentexamensnämnden SEN genomföras.

Här börjar arbetet. Intresserad av utbildning eller handledning?

Hör av dig! och bekanta dig med min sammanställning:

Selin_Poster_Dublin2022

Sprid informationen
No tags for this post.