handledning

handledning

Då utvärderingen av eleven, den studerande, genomförs ingår handledning i processen. Den lärande ska bli medveten om sina styrkor och utmaningar och om olika sätt att komma vidare.

Handledning av pedagoger går ut på att visa hur analysera och bygga vidare individuella åtgärdsprogram samt individualisera både i liten och stor grupp.

Både eleven, studeranden och föräldrar kan ha behov av handledning i inlärningsstrategier och läxläsning.

Sprid informationen
No tags for this post.