professionella nätverk

professionella nätverk

FinRA, Finnish Reading Association är min finländska pedagogiska hemvist. Här kan du läsa mera om denna 50+ år unga volontärorganisation.

FELA, the Federation of European Literacy Associations är ett europeiskt nätverk som fått sin början i det nordiska samarbetet för 70+ år sedan. FELAs nätsida literacyeurope kan du bekanta dig med här.

Kolla särskilt in och skriv in i din kalender Crete 2024.

Det nordiska samarbetet är viktigt inte minst för den gemensamma språkliga och kulturella bakgrunden. Många av de mätmetoder och test jag använder samt de teorier de bygger på har utvecklats i Norden.

FinRAs nordiska kusiner finns i SCIRA, i Sverige, Læsepædagogerna i Danmark och Íslenska lestrarfélagið och Félag læsisfræðinga á Íslandi (FLÍS) på Island. Norge har för tillfället ingen aktiv förening men flera professionella kolleger som medverkar i nätverket.

Det nordiska samarbetet har sedan 80-talet inkluderat Estland och EstRA EstRA – Eesti Lugemisühing och numera alla Östersjöländerna.

Den senaste IV Östersjökonferensen ordnades i Tallinn i januari 2020. Här kan du läsa min personliga hälsning till Konferensen. Och FELAs hälsning till EstRA vid samma konferens. I juli 2023 samlas vi i Riga.

FELA (tidigare IDEC) är i dag ILA’s europeiska partners, International Literacy Association (ILA)

Sprid informationen
No tags for this post.