studentexamen

studentexamen

Test for studentexamensnämnden SEN, bygger på samma principer som utvärdering av läs- och skrivsvårigheter. SEN har preciserat vilka test och utlåtanden genomförda av vilka experter som bör ingå då den studerande ansöker om specialarrangemang för skrivningarna. Länk till SEN.

Jag har både behörighet och erfarenhet att utföra nämnda test och skriva utlåtanden.

Bekanta dig med den poster i vilken jag sammanfattat speciallärarens arbete i gymnasiet för den studerande:
selinspedagogik.fi_GymnasiePoster2022

Sprid informationen
No tags for this post.