undervisning

undervisning

Undervisningen börjar där eleven vet och kan. På det bygger man för inlärning. 

Min egen inlärning och utveckling har byggt på studier och mitt arbete tillsammans med eleverna, på workshops och presentationer jag hållit och på artiklar jag skrivit.

Sprid informationen
No tags for this post.