utvärdering och test

utvärdering och test

utvärdering för inlärning

Målet är att lära sig att lära sig. Det gäller att komma underfund med styrkorna så att man kan bygga på dem och samtidigt beakta utmaningarna. Utgångspunkten är att alla kan och vill lära sig.  Genom att sammanföra forskning och erfarenhet har jag lärt mig att utvärdera fonologisk medvetenhet, analysera lästeknik och förståelse, skrivning, stavning och flyt. Ibland kan det vara handskriften som ställer till det eller dokumentation och anteckningar, eller kanske tolkning av tabeller. 

Det gäller att utesluta svårigheter och samtidigt finna styrkorna. Och sedan ta itu med det som är knepigt.

Selin_presentation_4bscl_18January2020_published2

Sprid informationen
No tags for this post.